Polityka prywatności

2021 | Polityka Prywatności

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI BHG.ORG

1. WprowadzenieENTtech Media Group, LLC, właściciel Paper Magazine i www.papiermag.com , a także nasze spółki zależne lub stowarzyszone („my, nas”) cenimy Twoją prywatność i szanujemy wszystkie prawa i przepisy, które mają zastosowanie do przetwarzania przez nas danych osobowych lub informacji osobistych o Tobie, które możemy otrzymać lub zbierać.Niniejsza Polityka prywatności określa, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy i jak je udostępniamy w związku ze świadczonymi przez nas usługami, w tym naszą stroną internetową i publikacjami („Usługi”). Korzystając z naszych Usług, akceptujesz nasze wykorzystanie informacji zgodnie z opisem w niniejszej Polityce.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko naszych własnych praktyk — inne firmy lub osoby, nawet jeśli są powiązane z naszymi Usługami lub reklamowane w nich, mogą stosować różne praktyki i zasady i należy je sprawdzić przed nawiązaniem z nimi kontaktu lub przekazaniem im danych osobowych.dwa. Jakie informacje zbieramy?

Świadcząc nasze Usługi, możemy przetwarzać informacje, które bezpośrednio Cię identyfikują lub informacje dotyczące urządzeń, z których korzystasz, w tym:

 • Informacje, które dobrowolnie podajesz, które mogą obejmować imię i nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu i/lub szczegóły płatności;
 • Dane techniczne gromadzone przez nasze systemy dotyczące Twojego urządzenia podczas korzystania z naszych Usług, takie jak: informacje o urządzeniu lub systemie, np. typ telefonu, system operacyjny (OS) i adres IP, identyfikator urządzenia mobilnego, np. UDID, identyfikator Androida;
 • Informacje uzyskane z sieci społecznościowych, platform mobilnych i naszych podmiotów stowarzyszonych, dostawców, reklamodawców lub innych dostawców danych.

Informacje, które nam przekazujesz, mogą obejmować dane osobowe innych osób: m.in. jeśli bierzesz udział w promocji lub konkursie lub przesyłasz wiadomości lub nominacje. Jeśli to zrobisz, oświadczasz, że masz niezbędne prawa do przekazania nam takich informacji.Poniższa tabela podsumowuje, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe oraz opisuje nasze praktyki w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Podstawy prawne przetwarzania dotyczą Ciebie wyłącznie w miejscu, w którym znajdujesz się na obszarze UE (tj. Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii):


Kategoria osób, których dotyczy informacja Kategorie informacji Cel przetwarzania Źródło informacji Kategorie stron trzecich, którym ujawnia się informacje w celach biznesowych (dotyczy tylko mieszkańców Kalifornii) Podstawa prawna przetwarzania (dotyczy tylko obszaru UE)
Prenumeratorzy czasopism Imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon, informacje o płatności Realizacja zamówień; rozliczanie i pobieranie opłat; zgodność z prawem, podatki, księgowość i ewidencja Bezpośrednio od Ciebie; od naszych sprzedawców lub platform sprzedażowych Dostawcy hostingu danych; dostawcy analizy danych; sprzedawcy Przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania naszych umów z subskrybentami; dla naszych uzasadnionych interesów związanych z zarządzaniem sprzedażą za pośrednictwem odsprzedawców i platform sprzedażowych; oraz za przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych i podatkowych
Odwiedzający nasze strony internetowe odwiedzane lub przeglądane strony internetowe; dane podane w formularzach kontaktowych; informacje o urządzeniu/internecie/sieci; identyfikatory internetowe; informacje o geolokalizacji Dostawa Usług; zarządzanie i ulepszanie naszych Usług; poprawa doświadczenia przeglądania dla powracających użytkowników; analityka i raportowanie; odpowiadanie na Twoje zapytania lub prośby; w celach prawnych (np. w celu zastosowania określonych wymogów regulacyjnych lub prawnych wymaganych w Twojej lokalizacji); personalizacja treści, funkcji, ofert i reklam; ankiety, przeprowadzanie ankiet, konkursów, loterii i promocji; zakupy i handel elektroniczny; egzekwowanie naszych praw treści, funkcje, oferty i reklamy; ankiety, przeprowadzanie ankiet, konkursów, loterii i promocji; zakupy i handel elektroniczny; egzekwowanie naszych praw bezpośrednio od Ciebie; lub od naszych klientów lub partnerów biznesowych Dostawcy hostingu danych; dostawcy analizy danych; platformy mediów społecznościowych; nasi klienci Przetwarzanie to odbywa się za Twoją zgodą, ponieważ podałeś nam w tym celu swoje dane kontaktowe, w tym w odniesieniu do plików cookie i podobnych technologii, a także, w razie potrzeby, dla naszych uzasadnionych interesów w zakresie świadczenia, zarządzania i mierzenia skuteczności naszych Usług oraz ochrony nasze prawa
Kontakty biznesowe u naszych klientów Imię i nazwisko, stanowisko, firmowy adres e-mail, firmowe numery telefonów, adres firmy Zarządzanie świadczeniem naszych usług; obsługa klienta, raportowanie i rozliczanie Od naszych klientów lub bezpośrednio od osób fizycznych Dostawcy hostingu danych; podmioty przetwarzające listy e-mailowe Przetwarzanie to jest niezbędne do realizacji naszych umów z naszymi klientami lub do naszych uzasadnionych interesów w świadczeniu im usług. Wszystkie te dane są związane z biznesem, a ich przetwarzanie nie powinno mieć negatywnego wpływu na Twoją prywatność
Potencjalni klienci, dostawcy i usługodawcy Imię i nazwisko, stanowisko, firmowy adres e-mail, firmowe numery telefonów, adres firmy, zainteresowania biznesowe, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje Rozwój i zarządzanie naszą firmą
Bezpośrednio od Ciebie; lub z innych źródeł publicznych (np. targi, profesjonalne strony internetowe)
Dostawcy hostingu danych; podmioty przetwarzające listy e-mailowe Przetwarzanie to opiera się na naszych uzasadnionych interesach w rozwijaniu i uzyskiwaniu towarów i usług dla naszej działalności. Wszystkie te dane są związane z biznesem, a ich przetwarzanie nie powinno mieć negatywnego wpływu na Twoją prywatność


Ogólnie możemy udostępniać informacje stronom trzecim:

 • Aby chronić prawa lub własność naszych użytkowników, naszych, jej podmiotów stowarzyszonych, naszych reklamodawców lub naszych dostawców i usługodawców;
 • W celu wdrożenia lub egzekwowania zasad naszej firmy, naszych Warunków użytkowania, naszych procedur składania skarg dotyczących praw autorskich lub umów, które możemy z Tobą zawrzeć;
 • Aby odpowiadać na wezwania do sądu, procesy sądowe, wnioski władz lub organów ścigania lub dochodzenia;
 • Działać w odpowiedzi na nagły wypadek lub sytuację, która zagraża życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu jednostki;
 • Pomoc w dochodzeniu w sprawie naruszenia (lub domniemanego naruszenia) prawa lub jeśli wierzymy w dobrej wierze, że prawo wymaga lub zezwala na takie ujawnienie; lub
 • W związku z jakąkolwiek proponowaną lub faktyczną sprzedażą, dzierżawą, fuzją, cesją, reorganizacją lub finansowaniem całości lub części naszej działalności.
3. W jaki sposób wykorzystywane są pliki cookies i podobne technologie?

Podobnie jak większość dostawców usług internetowych, używamy plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i podobnych technologii w celu automatycznego gromadzenia informacji, świadczenia Usług, dostosowywania Twoich doświadczeń, monitorowania sposobu korzystania z naszych Usług i poprawy ich wydajności, aby mierzyć, analizować i raportować ruch w witrynie.

Nasze usługi są częściowo finansowane z reklam, więc dodatkowo my, nasi reklamodawcy, zewnętrzni dostawcy reklam i inne strony trzecie możemy umieszczać pliki cookie, sygnalizatory sieci Web i inne podobne technologie na Twoim urządzeniu, aby spersonalizować Twoje wrażenia, zbierać informacje o Twoje preferencje, zbieraj informacje o lokalizacji i/lub dostarczaj spersonalizowane treści reklamowe i mierz ich skuteczność.

„Cookie” to mały plik tekstowy przechowywany na Twoim urządzeniu, który pomaga nam rozpoznać powracających gości i inne informacje wymienione w tej sekcji. Możesz przeczytać więcej informacji o plikach cookie tutaj: https://www.allaboutcookies.org/

Sygnały nawigacyjne w sieci Web są również nazywane „bugami sieciowymi”, znacznikami pikselowymi lub przezroczystymi plikami GIF. Są to małe, przezroczyste obrazy graficzne, które są umieszczane na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail i wykorzystywane do monitorowania aktywności użytkownika uzyskującego dostęp do tej strony internetowej lub wiadomości e-mail.

Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, aby odrzucała niektóre lub wszystkie pliki cookie lub usuwała wszystkie pliki cookie, które zaakceptowałeś w przeszłości. Niektóre z naszych Usług mogą nie działać w pełni lub Twoje doświadczenie może być mniej spersonalizowane, jeśli to zrobisz.

4. Dodatkowe informacje, jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii

Ta sekcja dotyczy tylko mieszkańców Kalifornii. Opisuje, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy Dane osobowe mieszkańców Kalifornii w związku z Usługami oraz Twoje prawa w odniesieniu do tych Danych osobowych. W tej sekcji „Dane osobowe” oznaczają informacje chronione ustawą California Consumer Privacy Act z 2018 r. („CCPA”).

Jako mieszkaniec Kalifornii masz określone prawa wymienione poniżej, które będziemy szanować zgodnie z wymogami prawa:

Informacja. Możesz poprosić o następujące informacje o tym, jak zebraliśmy i wykorzystaliśmy Twoje dane osobowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy:

co teraz robi Cody Frost
 • kategorie danych osobowych, które zebraliśmy;
 • kategorie źródeł, z których zebraliśmy Dane osobowe;
 • biznesowy lub komercyjny cel zbierania i/lub sprzedaży Danych Osobowych;
 • kategorie stron trzecich, którym udostępniamy Dane osobowe;
 • kategorie stron trzecich, którym dane osobowe zostały sprzedane lub ujawnione w celach biznesowych;
 • w celach biznesowych lub handlowych gromadzenia i/lub sprzedaży Danych osobowych.

Dostęp: Możesz poprosić o kopię Danych osobowych, które zebraliśmy o Tobie w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Usuwanie: Możesz poprosić nas o usunięcie danych osobowych, które od Ciebie zebraliśmy.

„Nie sprzedawaj”: Jeśli sprzedajemy Twoje dane osobowe, możesz zrezygnować z tego, aby to zatrzymać. Lub jeśli wiemy, że masz mniej niż 16 lat, poprosimy Cię o zgodę (lub, jeśli masz mniej niż 13 lat, zgodę rodzica lub opiekuna) na sprzedaż Twoich Danych Osobowych, zanim to zrobimy. Obecnie nie sprzedajemy żadnych danych osobowych w rozumieniu obowiązującego prawa stanu Kalifornia.

Niedyskryminacja: Masz prawo do korzystania z opisanych praw bez narażania Cię na kary, np. odmawiając Ci Usług; podwyższenie ceny Usług; obniżająca się jakość usług; lub sugerując, że możemy ukarać Cię w ten sposób.

Możesz skorzystać ze swoich praw opisanych powyżej, kontaktując się z nami pod adresami wskazanymi na końcu niniejszej Polityki.

Możemy nie być w stanie przetworzyć Twojej prośby, jeśli (a) nie podasz nam wystarczających szczegółów na jej temat; (b) nie możemy Cię wystarczająco zidentyfikować; lub (c) wniosek podlega wyjątkowi na mocy obowiązującego prawa.

Będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość w celu przetworzenia wniosków o skorzystanie z Twoich praw i zastrzegamy sobie prawo do potwierdzenia Twojego miejsca zamieszkania w Kalifornii. Aby zweryfikować Twoją tożsamość, możemy wymagać od Ciebie podania tożsamości rządowej, zweryfikowania adresu e-mail, złożenia oświadczenia dotyczącego Twojej tożsamości pod rygorem odpowiedzialności karnej za krzywoprzysięstwo i/lub podania dodatkowych informacji, takich jak identyfikator urządzenia lub pliku cookie.

Kalifornijska ustawa „Shine the Light”: Jeśli mieszkasz w Kalifornii i masz z nami ugruntowane relacje biznesowe, możesz mieć prawo do otrzymywania informacji o tym, w jaki sposób udostępniamy określone dane osobowe naszym podmiotom stowarzyszonym lub stronom trzecim, takim jak nasi reklamodawcy. Żądania takie należy składać na piśmie, jak wskazano na końcu niniejszej Polityki.

5. Dodatkowe informacje, jeśli mieszkasz w Europie

Administrator danych: Administratorem przetwarzanych przez nas danych osobowych jest: Paper Communications, Inc. Możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych podanych na końcu niniejszej Polityki.

Odbiorcy danych: Nasza platforma i przetwarzane w jej ramach dane osobowe są hostowane w naszym imieniu na serwerach znajdujących się w USA. Przekazujemy również dane innym spółkom z naszej grupy kapitałowej oraz dostawcom usług technicznych spoza obszaru UE, którzy wymagają dostępu do danych, aby pomóc nam w świadczeniu naszych Usług. W szczególności współpracujemy z renomowanymi zewnętrznymi podmiotami przetwarzającymi dane, którym przekazujemy określone dane, które mogą zawierać dane osobowe, w celu świadczenia naszej platformy i usług, w tym w celu przechowywania, analizy, rozwoju, testowania, spersonalizowanej reklamy itp. i którym nie wolno wykorzystywać danych przetwarzanych w naszym imieniu w żadnym innym celu.

Jeśli to zrobimy, będziemy dysponować zabezpieczeniami umożliwiającymi legalne przekazywanie danych z obszaru UE, które mogą obejmować decyzję Komisji UE wskazującą, że w miejscu odbioru obowiązują odpowiednie przepisy o ochronie danych lub standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisji Europejskiej lub innego organu nadzorczego. Kopię tych dokumentów możemy dostarczyć, jeśli otrzymamy ważne żądanie.

Przechowywanie danych: Przechowujemy dane tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów opisanych w niniejszej Polityce. Gdy nie będziemy już musieli wykorzystywać danych do takich celów (lub aby spełnić nasze zobowiązania prawne lub regulacyjne), usuniemy je z naszych systemów lub usuniemy wszystkie elementy identyfikujące osobę, aby nie można było prześledzić wstecz do danych każda możliwa do zidentyfikowania osoba. Informacje dotyczące identyfikatorów plików cookie i spersonalizowanych reklam są zwykle przechowywane przez okres do 13 miesięcy. Jeśli masz konto lub subskrypcję, będziemy przechowywać powiązane dane tak długo, jak Twoje konto lub subskrypcja będą aktywne i przez rozsądny okres, zgodnie z wymaganiami, aby rozwiązać wszelkie możliwe przyszłe roszczenia prawne.

Prawa: Podmioty danych z obszaru UE mają różne prawa w odniesieniu do swoich danych, w tym:

• poprosić o dostęp do niego („dostęp”)
• prosić o poprawienie błędów ('poprawki')
• poprosić o jego usunięcie („prawo do bycia zapomnianym”)
• jeśli nie zostały usunięte, należy poprosić nas o ograniczenie ich przetwarzania its
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych celach (np. marketingowych)
• poprosić o kopię do innego usługodawcy („przenośność danych”).

Jeśli przetwarzamy jakiekolwiek dane na podstawie zgody, której udzieliłeś w przeszłości, zawsze możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, ale wszelkie przetwarzanie, które miało miejsce przed takim wycofaniem, będzie nadal zgodne z prawem.

Jesteśmy zawsze dostępni za pośrednictwem kontaktów na końcu niniejszej Polityki, aby pomóc w wykonywaniu Twoich praw lub rozwiązać wszelkie problemy lub wątpliwości, które możesz mieć w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Jeśli uważasz, że Twoje prawa nie były przestrzegane w dowolnym momencie, masz również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych w swoim kraju, aby poprosić go o rozwiązanie.

6. W jaki sposób Twoje informacje są bezpieczne?

Zarówno my, jak i nasi dostawcy i usługodawcy podejmujemy szeroko zakrojone środki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi praktykami branżowymi w celu ochrony bezpieczeństwa przetwarzanych przez nas informacji. Chociaż zawsze rozważamy ulepszenia i zbadamy wszystkie wykryte potencjalne problemy, żadne środki bezpieczeństwa nie są w 100% doskonałe i nie jesteśmy w stanie dać żadnych gwarancji, że informacje nigdy nie zostaną naruszone lub utracone.

7. Czy przetwarzamy dane dzieci?

Nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli uważasz, że mogliśmy to zrobić, skontaktuj się z nami. Jeśli odkryjemy, że nieumyślnie zebraliśmy dane osobowe online od dzieci poniżej 13 roku życia, postaramy się usunąć lub zanonimizować takie informacje tak szybko, jak to możliwe.

8. Czy możemy zmienić niniejszą Politykę?

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą Politykę, na przykład ze względu na zmiany w obowiązującym prawie lub regulacjach, technologii lub naszej działalności. Opublikujemy wszelkie zmiany na tej stronie i możemy użyć innych środków, aby zwrócić na nie uwagę (np. jeśli masz subskrypcję czasopisma lub biuletynu, możemy użyć Twoich danych kontaktowych dla tych Usług). Korzystając z naszych Usług po zmianie niniejszej Polityki, akceptujesz obowiązującą wówczas wersję.

9. Jak możesz się z nami skontaktować?

W przypadku pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt pod adresem:

Do wiadomości: Menedżer prywatności

322 8th Ave piętro 3 apartament 1, Nowy Jork, NY 10001, Stany Zjednoczone

privacy@bngentertainment.com

o ENTtech Media Group LLC uzyskuje Twoją zgodę zgodnie z zasadami i specyfikacjami technicznymi IAB Europe Transparency & Consent Framework. Korzysta z Platformy Zarządzania Zgodami nr 92.
Swoje wybory możesz zmienić w dowolnym momencie, klikając tutaj.

lub Depozyt plików cookie przez Sirdata
Sirdata to firma zajmująca się marketingiem danych, która umożliwia swoim Klientom dostarczanie Użytkownikom odpowiednich ofert dostosowanych do ich zainteresowań.
Dane zbierane przez Sirdata są przechowywane maksymalnie przez okres 365 dni, w zależności od celu przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadą minimalizacji.
Po więcej informacji: https://www.sirdata.com/privacy/
Chcesz wyłączyć zbieranie swoich danych przez Sirdata: https://www.sirdata.com/object/


Ostatnia aktualizacja: 16 lutego 2020 r.

© ENTtech Media Group, LLC 2020, wszelkie prawa zastrzeżone.