Urodzony W Ten Sposób

Jo Calderone Was Camp

Pamiętając najbardziej niezrozumiane dzieło sztuki performance Lady Gagi, 10 lat później.